Fastighetsägarens och styrelsens ansvar

Fastighetsägaren och styrelsen har ansvar för att gällande lagar och regler följs. En underhållsplan måste finnas och där ingår bl a taksäkerheten. Om det finns en VD i styrelsen så har denne primärt ansvar för att lagar och regler följs.
Ordningslagen är namnet på den lag som omfattar regler om bl a allmän ordning och säkerhet, vilket inkluderar taksäkerheten. Den lyder:
”Snö och is som kan rasa ned och skada personer eller egendom på offentlig plats skall utan oskäligt dröjsmål avlägsnas från tak, rännor och liknande anordningar. Detta skall ske på ett sådant sätt att det inte därigenom uppkommer risk för att personer eller egendom kommer att skadas”.
Fastighetsägaren ansvarar för att byggnaden är i ett skick så att egendom och personer inte skadas på något sätt. Det betyder att snö och is inte får falla ner från tak och därmed skada människor, parkerade bilar eller annan egendom. Snö och is ska tas bort och skyltar ska informera och varna nere på gatan.

Taksäkerhet i bostadsrättsföreningen

Genom att montera snörasskydd på taken kan du motverka snöras och att någon nere på gatan skadas. Det är en enkel försäkring för dig som är fastighetsägare eller med i styrelsen i hyres- eller bostadsrättsföreningen och därmed bär på ansvar för säkerheten.
Med rätt snörasskydd kan fastighetsägaren minimera dessa risker. Låt oss på Anders Produktion hjälpa dig att montera snörasskydd och ge dig bästa råd för taksäkerhet i er bostadsrättsförening!

Kontakta oss

Tel: 018-10 10 10
info@andersproduktion.se

  • De uppgifter du lämnar till Anders Produktion, när du till exempel fyller i detta kontaktformulär, behöver vi för att kunna genomföra och administrera ditt eller dina önskemål. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter i vår integritetspolicy.