Fotränna och Hängrännor

En gammal hängränna är inget att spara på. Det är ofta isbildning som på grund av igensatta silar ställer till problem.

Inte helt sällan har frosten sprängt stuprören och om skarven är in mot fasaden kan en liten skada bli väldigt dyr att åtgärda om mycket vatten stänker mot fasaden.

Vi monterar även värmekablar i hängrännor och stuprör för att förhindra farliga istappar och frostskador.

Vi arbetar med temperatur- och fuktsensorer som resulterar i en energisnål lösning.

Kontakta oss

Tel: 018-10 10 10
info@andersproduktion.se

  • De uppgifter du lämnar till Anders Produktion, när du till exempel fyller i detta kontaktformulär, behöver vi för att kunna genomföra och administrera ditt eller dina önskemål. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter i vår integritetspolicy.