Tak

Täta tak är bland det viktigaste för en fastighet

Taken utsätts för en oerhörd mängd nederbörd varje år. Det är därför så viktigt att taken är täta. Vattenskador i bostaden är mycket kostsamma att reparera och får ofta många följdproblem som t ex mögel.

Särskilt känsligt är det vid varje takgenomföring, t ex ett ventilationsrör, där fukten har för vana att leta sig ner.

> Läs mer…

Plåttak

Plåttak ger ett väldigt bra skydd till ett tak men även det behöver bytas ut vartefter. Enklare tak på exempelvis förråd och garage har ofta TRP-plåt, dvs. profilerad plåt.

> Läs mer…

Taksäkerhet och Snörasskydd

Taksäkerheten är väldigt viktig både för de som ska arbeta på taket och för de som går nedanför taket. Snöras kan orsaka stora skador och vara en fara för de som passerar under. Taksäkerhet är reglerad i lagen och det är fastighetsägaren eller styrelsen i bostadsrättsföreningen som är ansvarig för att reglerna följs.

> Läs mer…

Fotränna och Hängrännor

Fotränna

Fotrännan eller gesimsrännan är viktig att se över med jämna mellanrum. Ibland kan en fogning och målning göra stor nytta. Om den är för gammal och dålig är det dags att byta. Underarbetet är som vanligt väldigt viktigt. En stark och tät papp under fotrännan är av största vikt då kondens och annan fukt annars går ner i huset.

Inte allt för sällan tar fotrännan skada vid snöskottning och isborttagning under svåra vintrar. Om skador och hål uppstår måste fotrännan repareras eller bytas.

Kontakta oss så ger vi ett förslag och skickar en offert på vad det kommer kosta.

Hängrännor

En gammal hängränna är inget att spara på. Ofta är det igensatta silar som ställer till problem med isbildning som följd.

> Läs mer…

Kontakta oss

Tel: 018-10 10 10
info@andersproduktion.se

  • De uppgifter du lämnar till Anders Produktion, när du till exempel fyller i detta kontaktformulär, behöver vi för att kunna genomföra och administrera ditt eller dina önskemål. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter i vår integritetspolicy.