Putsfasad

Huset känns som nytt igen!

Fasaden behöver sitt underhåll. Både för att den skall se bra ut, men ännu mera för att klara av påfrestningarna från väder och vind.

När den gamla färgen är nedbruten då börjar putsen att vittra sönder och då kan det bli kostsamt…

> Läs mer…

Reparation av putsskador

En putsfasad utsätts för stor påfrestning från vårt klimat. Den besvärligaste tiden är när väderleken är fuktig och pendlar upp och ner runt noll grader. Putsfasaden suger in fukt från nederbörd och hög luftfuktighet. På natten sjunker temperaturen under noll och en ”frostsprängning” uppstår när fukten i fasaden fryser och på så vis skapar sprickor, skador och försvagningar i putsskicket.

> Läs mer…

Byte av putsfasad

När en putsfasad varit med tillräckligt länge, är det dags att knacka ner den. Om sprickbildningarna och s.k ”bomputs” uppstår på stora ytor gör man bäst i att knacka ner hela putsytan och bygga upp en ny puts från grunden.

> Läs mer…

En ren och snygg fasad håller längre och ger ett trevligt intryck

Behovet av fasadtvätt och även mögel-sanering har ökat de senaste åren.

Det kommer sig av våra fuktiga somrar och milda vintrar i kombination med försurning i luften.

> Läs mer…

Kontakta oss

Tel: 018-10 10 10
info@andersproduktion.se

  • De uppgifter du lämnar till Anders Produktion, när du till exempel fyller i detta kontaktformulär, behöver vi för att kunna genomföra och administrera ditt eller dina önskemål. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter i vår integritetspolicy.