Takbyte Salabacke i Uppsala för BRF Gradskivan

apr 14, 2021

Takbyte för BRF Gradskivan – Byte av tak

Gamla tegelpannor, läkt och bärläkt togs bort. All råspont kontrollerades först ifrån vindarna och sedan ovanifrån. Det mesta var bra, lite har bytts. Vindskivorna har också bytts ut. Ny papp från IcoPal Flexilight Pro (bilaga 1-5) med 30 års produktgaranti lades sedan. I taknocken och vid takfoten monterades mögelstoppers för att hindra mögel att växa på vindarna. Pannorna vi lagt är Monier lertegel, Vittinge (bilaga 6-9). Alla genomföringar har bytts ut.

Plåtarbete

All plåt på taken revs och har ersatts med ny tegelröd plåt (bilaga 10). Papp ligger under de nya fotrännorna enligt nuvarande byggstandard. Fläkthuvarnas ovandelar är ej bytta och ska ev målas nu när värmen kommer. Tre nya takluckor har monterats och också fått ny plåt längs ner.

Takfönster

De gamla takfönstren har ersatts med nya Velux GVO (bilaga 11)

Taksäkerhet

Hela taket uppfyller nu senaste reglerna vad gäller snörasskydd och gångbrygga som löper hela vägen längs med takfot och taknock (bilaga 12). På vindarna har nya stegar monterats.

Stuprör

De gamla stuprören behålls och kommer få lövsil monterat i höjd med nedre tegelkanten, därefter målas markrören (bilaga 13). När detta skrivs återstår denna uppgift att göra nu när värmen kommer.

Kontakta oss

Tel: 018-10 10 10
info@andersproduktion.se

  • Hidden
  • Hidden
  • De uppgifter du lämnar till Anders Produktion, när du till exempel fyller i detta kontaktformulär, behöver vi för att kunna genomföra och administrera ditt eller dina önskemål. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter i vår integritetspolicy.