Takbyte på Djäknegatan för BRF Djäknen i Uppsala

feb 21, 2022

Byte av tak på Djäknegatan 27

Gamla tegelpannor, läkt och bärläkt togs bort. Gamla bärläkten skruvades med träskruv, 6,0×120 för att skapa extra stabilitet för den råspont som senare lagts på. Därefter monterades klotsar under den befintliga bärläkten för att förstärka luftgenomströmningen mellan ny råspont och gammal takduk.  

Ny papp från IcoPal Flexilight Pro med 30 års produktgaranti lades sedan. I taknocken och vid takfoten monterades mögelstoppers för att hindra mögel att växa. Pannorna vi lagt är Benders Palema. Genomföringar har bytts ut.

Plåtarbete

Plåten på alla skorstenar togs försiktigt bort och fraktades till verkstaden för tvätt, lätt skrapning och målning med Alcro Komplett färgnr CW 9,9, RX 84,6, WX 6,0, YX 72,3 (Tegelröd, RAL 8004). De nymålade huvarna monterades sedan. Hängrännor och stuprör har bytts ut. Ny taklucka har monterats och också fått ny plåt längst ner mot taket. Brandluckan och väggskivan kommer målas först till våren då värmen kommer åter. Brandluckan målas med samma färg som skorstenarna, väggskivan med samma som plåten vid fönstren som heter Mörkröd (RAL 3009).  

Taksäkerhet

Hela taket uppfyller nu senaste reglerna vad gäller snörasskydd och gångbrygga som löper hela vägen längs med takfot och taknock. En ny taklucka med rätt mått installerades med tillhörande räcke. Ny takstege ner till brandluckan är också installerad. 

Vindskivor

Alla vindskivor som är kapade kommer målas till våren med Alcro Bestå grundfärg och Alcro Bestå täckfärg trä, färgnr: 313 Tonad vit.

Medarbetare på Anders Produktion byter tak i Uppsala på brf Djäknen 

Byte av tak på entré, cykelförråd och soprum

Gamla tegelpannor togs bort. På entrétaken togs gamla duken bort och råsponten kontrollerades så att den var av god kvalitet. På cykelförråden revs både takduk och råspont (vid takfot och taksprång) bort och sedan lades ny råspont över hela taket. Soprummen hade plastduk som var dåligt spänd så att inga klotsar behövdes för att skapa luftning. Efter förstärkning av den gamla bärläkten med träskruv 6,0×120 lades ny råspont här.

Ny papp från IcoPal Flexilight Pro med 30 års produktgaranti lades sedan. I taknocken och vid takfoten monterades mögelstoppers för att hindra mögel att växa. Pannorna vi lagt är Benders Palema. Genomföringar har bytts ut.

Plåtarbete

Hängrännor och stuprör har bytts ut. Soprummen har fått hängrännor runt om, inte bara delvis som tidigare. Fotplåt samt nya väggskivor till cykelförråden har monterats. Väggskivorna till entrétaken har behållits och kommer målas med Alcro Komplett, mörkröd, (RAL 3009).

Vindskivor

Alla vindskivor som är kapade kommer målas till våren med Alcro Bestå grundfärg och Alcro Bestå täckfärg trä, färgnr: 313 Tonad vit. Detsamma gäller för takfot och taksprång till alla cykelförråden där ny råspont monterats direkt på takstolarna.

Anders Produktion Logo

Kontakta oss

Tel: 018-10 10 10
info@andersproduktion.se

  • Hidden
  • Hidden
  • De uppgifter du lämnar till Anders Produktion, när du till exempel fyller i detta kontaktformulär, behöver vi för att kunna genomföra och administrera ditt eller dina önskemål. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter i vår integritetspolicy.