Takbyte och Montering av Solceller för BRF Oliven i Luthagen Uppsala

apr 14, 2021

Byte av tak

Gamla tegelpannor, läkt och bärläkt togs bort. Den råspont som var dålig byttes ut. Dålig råspont hittades på 4-5 ställen, mest mellan skorstenarna på framsidan. Ny papp från IcoPal (bilaga 1, Flexilight Pro) med 30 års produktgaranti lades sedan. I taknocken och vid takfoten monterades mögelstoppers för att hindra mögel att växa på vinden. Pannorna vi lagt är Benders Palema (bilaga 2).

Plåtarbete

Plåten på nedre delen av alla skorstenar och genomföringar togs bort för att ersättas med ny. Det konstaterades att både gavelbleck och fotrännan behövde bytas och det utfördes. Den nya takluckan har också fått ny plåt längs ner. På de skorstenar som inte fick ny ovanplåt målades den med Alcro Komplett svart (bilaga 3). I samband med nya plåten gjordes också galler för piporna för att hålla Uppsalakajorna ute.

Renovering av skorstenarna

Samtliga skorstenar gicks igenom och ett antal tegelstenar byttes ut och några fogar lagades. Här fick vi hjälp av Faringe Mur och Kakel.

Taksäkerhet

Hela taket uppfyller nu senaste reglerna vad gäller snörasskydd och gångbrygga som löper hela vägen längs med takfot och taknock. En ny taklucka med rätt mått installerades med tillhörande räcke. En av de gamla byggdes igen då den inte behövs.

Takfot

Takfoten har gjorts ren och lös färg skrapats bort, sen har den målats med Alcro Bestå grundfärg (bilaga 4) och Alcro Bestå täckfärg trä (bilaga 5, färgnr: kolla burken i källaren ).

Takavvattning

Alla stuprör och trattar har bytts ut.

Kontakta oss

Tel: 018-10 10 10
info@andersproduktion.se

  • Hidden
  • Hidden
  • De uppgifter du lämnar till Anders Produktion, när du till exempel fyller i detta kontaktformulär, behöver vi för att kunna genomföra och administrera ditt eller dina önskemål. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter i vår integritetspolicy.