Omfärgning av Putsfasad Stockholm för BRF Rådjuret

apr 14, 2021

Puts – Omfärgning av putsfasad framsidan (den gula delen)

Först av allt byggdes ställning för att komma åt att göra ett bra arbete. Alla fönster, plåtar, stuprör och annat täcktes in med plast. Fasaden ovan nedre midjeplåten består av kalkbruk konstaterades. Det kräver en försiktig behandling. Den borstades först för att ta bort löst material och sedan tvättades och borstades den med vatten. Därefter har sprickor frästs ur och bomputs knackats bort och lagats med Webers kalkbruk (bilaga 1).

Efter diskussion med både färgleverantörer och föreningen bestämdes att bästa lösningen för husets fasad var att använda en silikonhartsfärg för omfärgningen. Fasaden har först primats med STOPrim Micro (bilaga 2) två varv och sedan har den strukits två gånger vått i vått med silikonhartsfärg från STO, STOColor Silco, NS011930 S 1010Y30R (bilaga 3).

Plåt – Midjeplåt och plåt över fönsterutsmyckning

All lös färg har skrapats bort, sen har ytorna tvättats med Nitor målartvätt (bilaga 4). Sedan har de strukits två varv med Alcro Plåtfasad, Bas C, enligt recept (från färgprov) CH 5.4, RX 1.2, WX 104.4, YX 25.5 (bilaga 5). Fönsterblecken hade färg som på vissa ställen lossnade när täckplasten togs bort, trots att specialtejp använts som ska lossna utan problem.

De bleck som skadats har målats med Alcro Komplett (bilaga 6) med NCS nr (från färgprov) NCS S 2005-Y10R. Avslutningsvis har ställning rivits, hål satts igen med Weber kalkbruk som övermålats med fasadfärgen. Vi tackar för förtroendet och hoppas att allt ska vara till belåtenhet. Kvarstår ev. arbete på insidan och även ev. på den nedre delen av framsidans fasad.

Puts – Omfärgning av putsfasad framsidan (den nedre bruna/gråa delen)

Först av allt byggdes ställning för att komma åt att göra ett bra arbete. Alla fönster, plåtar, stuprör och annat täcktes in med plast. Fasaden tvättades och borstades försiktigt för att inte skadas. I entréerna har putsen lagts på träskivor och därav krävs mycket stor försiktighet för att inte putsen ska släppa.

Den puts som har varit i behov av att knackas bort har tagits bort, totalt 22,5 m2. Även 3 meter av midjelisten har gjorts om enligt tidigare struktur, ett riktigt konstnärsarbete. Grovlagningarna har stockats ut med kalkbruk, (bilaga 1) och de mindre har putsats med StoLevel Cote F (bilaga 2). I nästa skede har grängningen gjorts med StolitK (bilaga 3).

Efter att putsen torkat har dessa delar grundmålats med StoColor Silco färgnr: 16283 grå. Samma färg har sedan använts för att färdigmåla hela ytan två varv. Avslutningsvis har ställning rivits, hål satts igen med Weber kalkbruk som övermålats med fasadfärgen.

Vi tackar för förtroendet och hoppas att allt ska vara till belåtenhet.

Kontakta oss

Tel: 018-10 10 10
info@andersproduktion.se

  • Hidden
  • Hidden
  • De uppgifter du lämnar till Anders Produktion, när du till exempel fyller i detta kontaktformulär, behöver vi för att kunna genomföra och administrera ditt eller dina önskemål. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter i vår integritetspolicy.