Målning av Fönster för BRF Örnen Vretgränd i Uppsala

apr 14, 2021

Målning Fönster

Innan målning av fönster var vi tvungen att helt eller delvis bränna bort gammal färg där linoljeblåsor uppstått. Många fönster var i väldigt dåligt skick då ett bristande underhåll på dom inte hade gjorts. Gammalt kitt hade släppt på många fönster, fönsterspeglar var delvis eller helt förstörda. Efter bränningen slipades kanterna för att få en mer utjämning mot icke brända ytor.

Även bottenstycken på karmarna var i väldigt dåligt skick. Tvättning gjordes på icke brända och slipade ytor. Efter slipningen oljades alla trärena ytor minst en gång, vissa partier grundades flera ggr med Alcro Bestå Grundolja. Efter grundoljningen så grundmålade vi alla trärena ytor med Alcro Bestå Grundfärg.

Slutligen målades alla ytor 2 ggr med Alcro Bestå Fönsterfärg. Många, eller nästan alla fönster hade ett latexbaserat kitt ovanpå det gamla kittet, där vi var tvungna att kitta om så tog vi bort kitt och la dit ett kitt, Alcro Fönsterkitt (kitt & fog)

Fönsterbleck

Skador och lös färg har skrapats bort och ytorna slipats, därefter tvättades fönsterblecken innan målning. Vi har även spikat in och åtgärdat många fönsterbleck som inte satt riktigt som dom skulle mot bottenstycket. Vi fogade även med Alcro Latexfog mellan fönsterbleck och bottenstycket på karm så det skulle bli snyggt & tätt.

På dom ytor där färg tagits bort har vi grundmålat ytan med Alcro Bestå Grundfärg, där efter målat fönsterbläcken 2 ggr med Alcro Bestå Fönsterfärg.

Fönster- och dörr speglar

Många fönster- och dörr spelar har vi fått byta då dom varit så pass dåliga att vi inte kunnat åtgärda dom på ett riktigt och korrekt sett. Då har vi tagit bort den dåliga skivan och ersatt med en ny 3mm board, sen har vi sedan spikat dit och fogat kanterna med Alcro Latexfog. Därefter har vi grundmålat ytan med Alcro Bestå Grundfärg och sedan målat 2 ggr med Alcro Bestå Fönsterfärg.

Snickeri

Flera fönster, karmar, bottenstycken har vi fått byta ut och ersatt med nytt och friskt virke med tanke på hur dåligt vissa partier var. Arbetet utfördes och resultatet blir suveränt.

Balkonger

Vissa balkonger var i sämre skick än andra, rost, färgflagor samt mossa förekom på många balkonger. Vi slipade, skrapade och tvättade alla balkonger med Alcro Målartvätt innan målningen. Vi målade sedan alla ytor 2 ggr med Alcro Komplett.

Takfot

Takfoten skrapades, tvättades med Alcro Målartvätt och sedan målades 2 ggr med Alcro Komplett.

Stuprör & hängrännor

Stuprör & hängrännor tvättades med Alcro Målartvätt och sedan målades 2 ggr med Alcro Plåtfasad.

Entrégrind och luckor

Entrégrind samt luckorna skrapades och tvättades med Alcro Målartvätt och sedan målades 2 ggr med Alcro Komplett.

Skorsten, avluftning och taklucka

Alla ytor skrapades, tvättades med Alcro Målartvätt och sedan målades 2 ggr med Alcro Komplett.

Kontakta oss

Tel: 018-10 10 10
info@andersproduktion.se

  • Hidden
  • Hidden
  • De uppgifter du lämnar till Anders Produktion, när du till exempel fyller i detta kontaktformulär, behöver vi för att kunna genomföra och administrera ditt eller dina önskemål. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter i vår integritetspolicy.