Målning av Fönster för BRF Örnen Vretgränd i Uppsala

apr 14, 2021

Målning av fönster

På grund av bristande underhåll var många fönster i dåligt skick. Gammalt kitt hade släppt,fönsterspeglar var delvis eller helt förstörda och även karmarna var i väldigt dåligt skick.Flera av dessa har vi därför fått byta ut och ersätta med nytt och friskt virke, även om visträvar mot att fortsätta använda ordinarie material så länge som möjligt.Innan målningen av fönsterna var vi tvungna att helt eller delvis bränna bort gammal färg därlinoljeblåsor uppstått. Efter bränningen slipades kanterna för att få en jämnare yta mot ickebrända ytor och de icke brända ytorna tvättades innan omfärgningen. Efter slipningenoljades alla trärena ytor minst en gång, vissa partier grundades flera gånger med Alcro

Bestå Grundolja. Efter grundoljningen så grundmålade vi alla trärena ytor med Alcro BeståGrundfärg.Slutligen målades alla ytor två varv med Alcro Bestå Fönsterfärg. Nästan alla fönster hadeett latexbaserat kitt ovanpå det gamla kittet, där vi var tvungna att kitta om så tog vi bort ochla dit ett nytt kitt, Alcro Fönsterkitt (kitt & fog)

Renovering av fönsterbleck

Skador och lös färg har skrapats bort och ytorna slipats, därefter tvättades fönsterbleckeninnan målning. Vi har även spikat in och åtgärdat många fönsterbleck som inte satt riktigtsom de skulle mot bottenstycket. Vi fogade även med Alcro Latexfog mellan fönsterbleckoch bottenstycket på karm så det skulle bli snyggt & tätt.På ytorna där färg tagits bort har vi grundmålat ytan med Alcro Bestå Grundfärg, däreftermålat fönsterblecken två varv med Alcro Bestå Fönsterfärg.

Byte av fönster- och dörrspeglar

Många fönster- och dörr spelar har vi fått byta då dom varit så pass dåliga att vi inte kunnatåtgärda dom på ett riktigt och korrekt sätt. Då har vi tagit bort den dåliga skivan och ersattmed en ny 3mm board, efter det har vi sedan spikat dit och fogat kanterna med AlcroLatexfog. Därefter har vi grundmålat ytan med Alcro Bestå Grundfärg och sedan målat tvågånger med Alcro Bestå Fönsterfärg.

Kontakta oss

Tel: 018-10 10 10
info@andersproduktion.se

  • Hidden
  • Hidden
  • De uppgifter du lämnar till Anders Produktion, när du till exempel fyller i detta kontaktformulär, behöver vi för att kunna genomföra och administrera ditt eller dina önskemål. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter i vår integritetspolicy.