Fönstermålning på Höganäsgatan i Uppsala för BRF Saga

apr 14, 2021

Målning av fönster

Samtliga lägenhetsfönster samt tio källarfönster och de två balkongdörrarna på fastigheten har behandlats utvändigt, samt på karm och fals. Ytorna har skrapats upp, slipats och tvättats enligt rengöringsgrad 2. Fönstren mot gatan och alla trapphusfönster behövde brännas för att den gamla färgen skulle lossna. Detta blev ett extra arbete vi inte räknat med. Nästan alla fönster har också kittkompletterats helt eller delvis (ca 90%).

Trärena ytor på fönstrens utsida har sedan behandlats med Alcro impregnerande grundolja. Därefter har de grundats med Alcro Bestå grund och sedan strykts två gånger med Alcro Bestå fönsterfärg, tonad vit på utsidan.

Mittentrapphusets (C ) fönster har samma färg, men röd, med kod NCS S 5040-Y80R (brytbas C, CH:6,6, MG:51,0, RX:93,0 och YX:33,0). Alla trapphusfönstren är dessutom behandlade både på mellansidorna och insidan på samma sätt som övriga ytor, men med Alcros V-Slip som grundfärg och Alcro V-Mill, bruten vit som täckfärg.

Efter målning har samtliga fönster putsats på utsidan och alla trapphusfönster är putsade på alla fyra sidor. Karmarna på alla trapphusen är behandlade som bågarna, men målade med Alcro Bestå fönsterfärg, färgkod NCS S 2000-N (brytbas vit, CW:23,4, OM:0,3, YX:2,9).

Källardörrar

Två källardörrar på fastigheten har målats på samma sätt som fönsterbågarna. Färgkoderna för dörrarna är tonad vid på den ena och den gråa NCS S 2000-N på den andra.

Stuprörstrattar

Stuprörsanslutningar på fastigheten har tvättats och skrapats. Därefter har de primats med Rostex Super Akva Primer. Sist har täckfärg med märket Alcro Plåtfasad Täckfärg Metall, med färgen Vit/BasA tonad vit målats två varv.

Takfot 

Takfoten har skrapats med hårdplastskrapa för att undvika att skada den galvade ytan. Därefter har ytorna slipats och primats även de med med Rostek Super Aqua Primer. Sist har täckfärg med märket Alcro Plåtfasad Täckfärg Metall, Vit/BasA målats två varv. Vi friskriver oss för färgsläpp där tidigare färg (Plastisol) ej gått bort trots vår rengöring och lätta skrapning. I övrigt garantier enligt ABT06 (2 år på färg, 5 år på arbetet).

Fönsterbleck och smygar

Skador och lös färg har skrapats bort med plastskrapa och ytorna slipats. Sedan har de tvättats och målats två varv med Alcro Plåtfasad Täckfärg Metall Vit/BasA, färg tonad vit.

Balkongräcke

De två franska balkongernas räcken har blivit skrapade, slipade och tvättade för att senare kunna målas med målats två varv med Alcro Plåtfasad Täckfärg Metall, Vit/BasA.

Väggdelen översta våningen

När vi satte igång med skrapning och målning av takfoten konstateras att träväggen är i riktigt dåligt skick. Detta blir också ett extra arbete med uppskrapning, borstning för att få ytan ren. Därefter impregneras och grundas allt ändträ och alla uppskrapade ytor grundas. Avslutningsvis två strykningar med Alcro Bestå fasadfärg, vit (färgkod: NCS 0502-Y) och ljust grå (färgkod: NCS 3000-N).

Lagning av fönster

På 38 fönster och en balkongdörr har vi vid skrapning hittat ruttet virke som inte har gått att rädda. Bågarna har tagits till verkstad och allt dåligt trä har tagits bort och ersatts med svenskt kärnvirke. Därefter behandlats som övrig fönstermålning.

Några karmar, speciellt karmbottenstyckena till trapphusens citronfönster var i riktigt dåligt skick. Tre av dessa fick bytas ut och alla åtta fönsterbågar lagas på verkstad. Allt trä som använts vid lagning är svenskt högkvalitativt kärnvirke.

Takfönster

Ytorna har skrapats upp, slipats och tvättats enligt rengöringsgrad 2.Trärena ytor på fönstrens utsida har sedan behandlats med Alcro impregnerande grundolja. Därefter har de grundats med Alcro Bestå grund (bilaga 1) och sedan strukits två gånger med Alcro Bestå fönsterfärg, tonad vit.
Anders Produktion Logo

Kontakta oss

Tel: 018-10 10 10
info@andersproduktion.se

  • Hidden
  • Hidden
  • De uppgifter du lämnar till Anders Produktion, när du till exempel fyller i detta kontaktformulär, behöver vi för att kunna genomföra och administrera ditt eller dina önskemål. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter i vår integritetspolicy.