Engelska villan, Uppsala

sep 26, 2018

Målning

Fönster och burspråk

Arbetet har utförts enligt avtal med upphandlingsförfrågan som grund. Vid startmötet bestämdes att Alcro´s system Genuin skulle användas som färg till snickerierna (bilaga 1 och 2). Omkittningen har gjorts med LA Seal (bilaga 3), Färgkulör på fönster och burspråk: NCS S 6005-G20Y, insidorna av fönstren har målats med tonad vit, NCS S 0502-Y 

En balkong med skiva som underdel har målats med Alcro Bestå fasadfärg (bilaga 4) i samma färg som övrigt trä.

Ett fönster har bytts ut till mer tidsenligt utseende. Producerat av Selja snickeri i Mora.

En spanjolett till en av balkongdörrarna är också utbytt.

Balkonger

Gammal trall revs och konstaterades att plåten under var ok, utom på balkongen ut mot Trädgårdsgatan som bekläddes med ny papp och ny plåt. 

Nya trallgolv monterades, samt duvskydd för att förhindra duvor att boa under trallen. Impregnerat trä användes i hela konstruktionen. 

Till räckena användes också där impregnerat trä. Spjälor togs fram enligt tidigare utseende. Alla överliggare bekläddes med kopparplåt. Målning av räckena utfördes först på sommaren då träet torkat till under tiden. Alcro Genuin fönsterfärg användes även här, samma kulör som övrigt trä. 

Plåtmålning

Takfot, vindskivor, fönsterbleck samt allt plåt som inte byttes ut på taket har behandlats. Även midjeplåtar och takplåten över entrén. Först har en försiktig skrapning gjorts (med plastskrapa för att inte skada galvning) och sen har plåten målats med Alcro Komplett  (bilaga 5). Fönsterblecken är målade med Genuin, samma som fönstren. Kulören på blecken är dels densamma som fönstren, men en ljusare NCS S 3020-G10Y har använts till blecken på ovanvåningen. Den ljusare färgen har också använts på plåten ovan takfot, samt midjelisten och entrétaket. 

Fotplåten är ej bytt, då den inte var så gammal. Midjelisten har gjorts några lagningar på där gammal plåt var sönderrostad, i övrigt är den bara målad.  

Takbyte på Engelska villan i Uppsala - Anders Produktion Ett glatt gäng medarbetare från Andersproduktion utför takbyte på Engelska villan med Uppsala domkyrka i bakgrunden En medarbetare från Anders Produktion vid takbytet på Engelska villan med Uppsala slott i bakgrunden

Byte av tak

Tegel

Arbetet har utförts enligt avtal med upphandlingsförfrågan som grund. Allt gammalt tegel, bärläkt och ströläkt har rivits ner. All rutten och dålig råspont togs bort och ny monterades. Främst i ränndalen och vid skorstenarna hittades dåligt virke. Ny papp, IcoPal Flexilight Pro (bilaga 6) med 30 års materialgaranti lades. Ny strö- och bärläkt monterades. Pappen lades över nockbrädan. Tegelpannorna som lagts är Vittinge lertegel (bilaga 7)

Takfönster

Tre takfönster har renoverats/bytts ut och ny plastkupa monterats över två dem. Sedan har trädetaljer i smygarna målats med Alcro fönsterfärg i kulör NCS S 0502-Y (bilaga 13). 

Plåtarbete

Plåten på nedre delen av alla skorstenar och genomföringar togs bort och ersattes av ny. En av kuporna mot söder heltäcktes av plåt då det blev en bättre lösning än tegel. På en av de takkuporna med välvt tak byttes all plåt. Även mellan takfönstren lades bandtäckt dubbelfalsad plåt. Även gavellist (vindskiveplåt) har bytts. 

En ny uppstigningslucka monterades med tillhörande räcke.

Renovering av skorstenarna

Samtliga skorstenar gicks igenom och ett antal tegelstenar byttes ut och några fogar lagades. På toppen monterades en specialgjord takhuv för att hindra duvor att boa. 

Taksäkerhet

Hela taket uppfyller nu senaste reglerna vad gäller snörasskydd, stegar och gångbryggor (bilaga 8-12). Gångbryggor har monterats efter alla nockar. Stegar samt plattformar har byggts till skorstenar som ej nås från nock.

Övrigt

Stuprören har försetts med duvpiggar.

Fasaden har gåtts igenom och hål i fogarna mellan tegelstenarna har lagats dels från ställning, men också från skylift. Större springor vid fönstren har också fyllts i med murbruk.

Mellan takfot och vägg fanns på några ställen en stor springa där småfåglar boade, dessa har satts igen med fogskum.

Gamla markiser har monterats ner och fasaden har gåtts över och rensats från gamla elkablar, ett stuprör utan funktion och även några gamla fästanordningar. Alla lösa plåtar runt takfot och vindskivor har skruvats fast.

Duvtaggar har satts upp främst i innerhörnorna på midjeplåten.

Anders Produktion Logo

Kontakta oss

Tel: 018-10 10 10
info@andersproduktion.se

  • Hidden
  • Hidden
  • De uppgifter du lämnar till Anders Produktion, när du till exempel fyller i detta kontaktformulär, behöver vi för att kunna genomföra och administrera ditt eller dina önskemål. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter i vår integritetspolicy.