Fasaden skall stå emot och skydda huset från vårt påfrestande och skiftande klimat. Färgskiktet bryts ner med tiden och fasaden behöver därför målas om regelbundet.

Att ha målare och snickare under samma tak ger stora fördelar: Där panelen är som mest utsatt är den oftast inte skyddad. Därför arbetar snickare och målare tillsammans på plats för att innan montering skydda dessa ytor. Med Anders Produktion får du en enda entreprenör att samarbeta med under hela processen – det ökar smidigheten och förbättrar den totala kvalitén.

Vindskivor utsätts för en oerhörd väderpåfrestning. Det är därför naturligt att de behöver ses över och bytas ibland.