Taken utsätts för en oerhörd mängd nederbörd varje år. Det är därför så viktigt att taken är täta. Vattenskador i bostaden är mycket kostsamma att reparera och får ofta många följdproblem som t ex mögel.

Särskilt känsligt är det vid varje takgenomföring, t ex ventilation, där fukten har för vana att leta sig ner.

Inte så sällan har man snålat in en pannrad genom att dra isär pannorna, vilket får till följd att vattnet kryper upp vid varje skarv. Livslängden på pannorna är också mycket varierande.

Nya pannor förskönar också husen väldigt mycket och ger känslan av ett helt nytt hus.